Изгубен – Љ. П.

  Понекогаш додека пешачиме, наоѓаме необични работи. Но понекогаш знаеме да се изгубиме. Тогаш трчаме неуморно. Трчаме пред сонцето да зајди, уплашени дека ќе се изгубиме во темнината, уплашени од другите и од самите себе, уплашени дека од барањето на вистинската насока ќе скршниме од патот по кој сме тргнале.