ЖАН ЖЕНЕ – Jean Genet

  Затвореникот осуден на смрт – Жан Жене Во сеќавање на Морис Пилорж, дваесетгодишен убиец Ветрот тркала срце низ дворот расплакан ангел виси на дрво столб од синило го свиткува мермерот правејќи итни премини што се отвораат во ноќта.   Една кутра падната птица и вкус на пепел[1] сеќавање на заспано око на ѕидот и…