Само клинци – Пети Смит

Многу е кажано за Роберт, и уште ќе се кажува. Младите момци ќе го присвојат начинот на кој одеше. Младите девојки ќе носат бели фустани и ќе ги оплакуваат неговите кадрици. Ќе биде осудуван и обожуван. Неговите испади проколнувани или романтизирани. На крајот, вистината ќе излезе од неговите дела, отелотвореното тело на уметникот. Нема да…

Губејќи ја формата во темнината – Дејвид Војнаровиц

Едноставно е: човекот без око наспроти ѕидот што се распаѓа, суптилно влошување на времето, засенчување, на сликите врежани во ѕидовите што се ронат.  Види ја едноставната контура на кучешка глава во гипсот, едноставна како плисокот од риба во сон, а потоа и дупката во ѕидот малку подолу, која го врамува нерамното небо преполно со парченца…