Фернандо Песоа (1888 – 1936)

Многу се пишувало и анализирало за презимето на Фернандо Песоа, што на португалски значи „личност“. Познат по повеќето литературни алтер ега кој тој самиот ги нарекувал хетероними – наместо псевдоними, бидејќи ги збогатувал со биографија, религиозни и политички гледишта и различни стилови на пишување. Но за Песоа, вистинската личност бил универзумот кој стоел над сѐ….

Обраќај ми се со твоето име (фрагмент) – Андре Асиман

Но можно е да почна подоцна од што мислам без да забележам. Гледаш некој, но како да не го гледаш, како да е во облаци тој. Или го забележуваш, но ништо не се совпаѓа, на ништо не  се „фаќа,“ и пред да станеш свесен за неговото присуство, или ако нешто те измачува, шесте недели на…